تاریخ انتشار:۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷در ۵:۲۸ ب.ظ کد خبر:24011

تجلیل وتکریم فرهنگیان درهفته معلم برگزار شد

سام آرام پایگاه خبری سمیرم/ جشن تکریم وجلیل از فرهنگیان سمیرم به روایت تصویر        

سام آرام پایگاه خبری سمیرم/ جشن تکریم وجلیل از فرهنگیان سمیرم به روایت تصویر

۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۲۳۲۵_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۲۳۲۹_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۲۶۴۴_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۲۶۴۸_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۲۶۵۶_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۳۵۵۹_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۳۶۰۷_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۵۹۴۴_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۵۹۴۸_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۸۰۰۵۸_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۸۲۷۲۴_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۸۲۷۲۷_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۸۳۳۴۰_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۸۳۳۴۴_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۸۵۰۱۴_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۸۵۰۲۵_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۶۴۳۴۹_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۶۵۴۰۵_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۶۵۹۴۲_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۳۵۵۹_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۸۲۷۲۷_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۲۳۲۵_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۲۳۲۹_HDR

۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۰۱۲۵_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۰۱۲۸_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۱۴۱۳_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۱۴۱۸_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۱۴۲۵_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۲۲۳۸_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۲۲۴۴_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۲۲۴۹_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۲۲۵۴_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۲۳۰۰_HDR

۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۰۰۳۱_HDR۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۷۰۱۰۴_HDR

۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۸۵۰۴۰_HDR ۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۸۲۲۵۵_HDR

 

 

 


ارسال نظر

Go to TOP