تاریخ انتشار:۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷در ۱۲:۵۰ ب.ظ کد خبر:23957

جشن تکلیف ۳۵۰ نفر از دانش آموزان دختر سمیرم برگزار شد

به گزارش پایگاه خبری سام آرام ،جشن تکلیف ۳۵۰ نفر از دانش آموزان دختر سمیرم برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری سام آرام ،جشن تکلیف ۳۵۰ نفر از دانش آموزان دختر سمیرم برگزار شد.

۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۱۰۲۰۹ ۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۱۰۲۲۵ ۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۱۰۲۴۰ ۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۱۰۲۵۸ ۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۱۰۳۱۳ ۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۱۱۴۰۱ ۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۱۱۳۲۱ ۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۱۱۳۰۸ ۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۱۰۳۳۱ ۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۱۵۶۱۰ ۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۱۰۳۱۹ ۲۰۱۸۰۵۰۷_۱۱۵۶۲۶


ارسال نظر

Go to TOP