تاریخ انتشار:۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷در ۱۰:۲۶ ق.ظ کد خبر:23647

کلینیک تخصصی بیمارستان سیدالشهداء سمیرم کلنگ زنی شد

به گزارش پایگاه خبری سام آرام، مراسم کلنگ زنی درمانگاه تخصصی بیمارستان سیدالشهداء(ع) سمیرم درهفته سلامت به زمین زده شد. رئیس شبکه بهداشت ودرمان سمیرم گفت : درمانگاه تخصصی با زیربنای ۲۳۰۰ متر مربع درچهارطبقه وبا اعتبار ۳۰ومیلیارد ریال اعتبار برآوردشده است.  دکتر علی اصغر صبوحی افزود :فاز ...

به گزارش پایگاه خبری سام آرام، مراسم کلنگ زنی درمانگاه تخصصی بیمارستان سیدالشهداء(ع) سمیرم درهفته سلامت به زمین زده شد.

رئیس شبکه بهداشت ودرمان سمیرم گفت : درمانگاه تخصصی با زیربنای ۲۳۰۰ متر مربع درچهارطبقه وبا اعتبار ۳۰ومیلیارد ریال اعتبار برآوردشده است.

 دکتر علی اصغر صبوحی افزود :فاز اول درمانگاه  بااعتبار اولیه ۳۰۰ میلیون تومان شروع میگردد که باپیگیریهای انجام گرفته توسط نماینده شهرستان ازطریق وزارتخانه بهداشت ودرمان کشور اعتبار ساخت فازاول ودوم این پروژه جمعا به مبلغ ۱۳ میلیاردریال تامین گردیده است.

 

۴۴۶۴۲۴۱۰۴_۷۶۶۰۷ ۴۴۶۵۳۶۳۸۰_۷۷۹۵۲ ۴۴۶۴۱۰۳۳۶_۷۸۱۱۴ ۴۴۵۷۲۹۳۴۳_۱۲۱۴۸۷ ۴۴۵۲۱۸۳۵۳_۳۲۹۹۳۲ ۴۲۸۹۲۸۷۰۵_۱۱۲۴۶۷ ۴۴۵۵۱۶۳۴۱_۳۲۱۰۶۷


ارسال نظر

Go to TOP