تاریخ انتشار:۱۵ اسفند ۱۳۹۶در ۱۲:۰۶ ب.ظ کد خبر:22862

۱۵ اسفند روزدرختکاری در سمیرم

به گزارش پایگاه خبری سام آرام ، به مناسبت۱۵ اسفند روز درختکاری ۵۱۰۰ اصله درخت کاج ،سرو،اقاقیا وعرعر در شهرستان سمیرم با حضور امام جمعه ومسئولین کاشته شد. ...

به گزارش پایگاه خبری سام آرام ، به مناسبت۱۵ اسفند روز درختکاری ۵۱۰۰ اصله درخت کاج ،سرو،اقاقیا وعرعر در شهرستان سمیرم با حضور امام جمعه ومسئولین کاشته شد.

۴۴۵۵۱۷۳۰۶_۱۹۶۱۶۸ ۴۳۸۳۱۲۰۱۹_۳۷۶۰۳۱ ۴۳۸۳۲۰۴۴۷_۳۷۵۱۳۵ ۴۴۵۲۱۴۱۵۳_۲۰۶۷۱۸ ۴۴۵۵۲۰۸۳۸_۱۹۷۹۳۹ ۴۴۵۲۰۱۵۹۷_۲۰۵۳۴۶ ۴۴۵۳۰۸۸۲۳_۱۹۶۱۱۲

۴۴۵۲۰۱۵۹۷_۲۰۵۳۴۶ ۴۴۵۳۰۸۸۲۳_۱۹۶۱۱۲ ۴۴۵۵۱۲۸۹۳_۱۹۴۰۵۴ ۴۳۸۷۲۰۷۷۶_۲۸۹۱۶۵ ۴۴۵۵۰۳۳۶۷_۱۹۴۱۰۹ ۴۳۹۶۳۶۸۹۳_۵۳۰۲۶ ۴۴۵۵۱۷۹۳۳_۱۹۶۴۰۰ ۴۴۵۴۱۴۳۸۳_۱۹۶۷۵۷ ۴۲۶۳۳۹۳۳۹_۱۵۲۳۵۰ ۴۴۵۵۰۵۷۵۳_۱۹۷۶۸۴ ۴۳۸۳۱۳۳۳۲_۳۷۵۰۳۰ ۴۴۵۵۲۰۸۰۶_۱۹۶۵۹۳ ۴۳۸۹۱۲۶۲۲_۳۱۹۶۳۵ ۴۳۸۷۱۶۱۷۶_۲۸۹۴۲۲ ۴۴۵۳۰۲۸۵۵_۱۹۵۷۲۵ ۴۴۵۳۱۶۷۸۸_۱۹۵۷۳۷ ۴۴۵۵۰۹۰۵۴_۱۹۸۳۰۵ ۴۴۵۲۱۰۹۰۶_۲۰۵۱۴۶ ۴۳۹۶۳۹۹۴۸_۵۳۹۴۴ ۴۳۹۰۱۱۷۹۲_۳۲۱۴۷۱ ۴۳۸۳۱۵۸۵۱_۳۷۵۰۶۶ ۴۳۹۶۳۶۵۴۶_۵۳۷۳۴ ۴۳۸۷۱۶۴۸۲_۲۸۸۹۸۱ ۴۳۹۶۳۲۷۶۶_۵۴۲۲۰ ۴۳۸۷۱۷۱۱۰_۳۱۹۱۶۶ ۴۴۵۶۰۳۰۵۵_۱۹۶۳۵۵ ۴۴۵۲۰۵۸۸۸_۲۰۳۵۶۹ ۴۳۸۳۱۲۱۶۳_۳۷۳۱۰۷ ۴۳۹۶۳۴۳۶۸_۵۳۱۵۳

لینک کوتاه خبر جهت اشتراک گذاری : http://www.samaram.ir/?p=22862

كلمات كليدي:

اخبار مرتبط


ارسال نظر

Go to TOP