تاریخ انتشار:۱۶ بهمن ۱۳۹۶در ۱۱:۰۲ ق.ظ کد خبر:22089

زنگ انقلاب در سمیرم نواخته شد

به گزارش پایگاه خبری سام آرام، همزمان با سراسرکشور زنگ انقلاب با حضور مسئولین در سمیرم نواخته شد.سپس با حضور در امامزاده ابراهیم (ع )تمثتال امام خمینی (ره) گلزار شهدا با ادای احترام گلباران نمودند. ...

به گزارش پایگاه خبری سام آرام، همزمان با سراسرکشور زنگ انقلاب با حضور مسئولین در سمیرم نواخته شد.سپس با حضور در امامزاده ابراهیم (ع )تمثتال امام خمینی (ره) گلزار شهدا با ادای احترام گلباران نمودند.

۴۳۸۷۱۱۶۳۳_۱۹۰۷۸۸ ۴۳۹۰۱۷۰۲۲_۲۲۱۳۴۴ ۴۴۵۴۰۱۳۴۳_۹۹۲۲۹ ۴۴۵۵۱۶۹۰۷_۹۹۹۰۹ ۴۴۵۵۲۰۲۶۲_۹۸۹۶۷ ۴۳۸۸۱۳۳۸۴_۲۲۱۵۳۹ ۴۴۵۲۱۸۷۱۰_۱۰۷۶۱۶ ۴۴۵۳۱۱۳۰۶_۹۹۸۲۱ ۴۴۵۴۱۹۲۱۴_۹۸۲۹۳ ۴۴۵۲۰۲۰۶۹_۱۰۷۸۵۸ ۴۴۵۳۲۰۹۹۵_۹۷۵۹۴ ۴۴۵۶۰۵۳۷۵_۹۸۳۰۶ ۴۴۵۶۰۲۵۳۵_۹۸۶۰۶ ۴۴۵۵۲۰۴۵۶_۹۸۵۵۳ ۴۳۸۳۴۰۸۸۷_۱۹۲۴۶۷ ۴۳۸۹۱۹۶۱۲_۲۲۲۴۶۹ ۴۴۵۴۰۱۰۷۱_۹۸۸۸۴ ۴۴۵۲۱۴۸۹۳_۱۰۹۰۳۲ ۴۴۵۶۰۳۷۴۹_۹۹۱۲۹ ۴۳۸۳۱۲۰۴۲_۲۷۶۸۰۰ ۴۴۵۴۰۱۴۶۱_۹۹۸۳۱ ۴۳۸۷۱۱۰۱۵_۱۹۲۳۷۹ ۴۳۸۷۱۰۳۵۵_۲۲۴۷۹۰ ۴۴۵۲۱۳۰۵۸_۱۰۸۵۹۱ ۴۴۵۶۰۵۳۰۸_۹۹۱۲۵ ۴۴۵۴۱۴۰۷۳_۹۹۲۵۸ ۴۴۵۲۱۰۱۷۲_۱۰۷۷۷۴ ۴۴۵۶۰۲۷۱۳_۱۰۰۲۱۲ ۴۴۵۳۰۲۴۴۳_۹۹۰۳۴ ۴۳۸۷۱۳۹۰۴_۲۲۱۵۶۹ ۴۴۵۲۱۲۱۶۲_۱۰۶۲۹۷ ۴۳۸۸۲۰۳۵۹_۲۲۱۴۰۳ ۴۴۵۵۱۶۷۰۵_۹۸۷۴۰ ۴۴۵۵۰۷۷۲۹_۹۸۴۰۳ ۴۳۸۷۱۲۵۲۲_۲۲۲۷۲۷ ۴۳۸۷۱۱۴۱۷_۱۹۳۶۴۲ ۴۳۸۸۱۵۱۶۸_۲۲۲۱۳۱ ۴۳۸۳۱۱۶۵۹_۲۷۹۷۱۸ ۴۳۹۰۱۷۰۵۴_۲۲۲۳۹۵ ۴۴۵۴۱۹۰۹۲_۹۹۲۲۲ ۴۴۵۲۰۵۱۲۷_۱۰۷۱۴۶ ۴۴۵۲۱۳۷۸۸_۱۰۷۱۰۱ ۴۴۵۶۰۵۷۸۲_۹۹۲۰۰ ۴۳۹۰۱۷۱۹۵_۲۲۲۰۲۶ ۴۴۵۵۱۳۲۸۳_۹۸۳۴۷ ۴۳۸۳۲۰۰۸۷_۲۷۷۱۱۵ ۴۳۸۷۱۹۷۲۹_۱۹۱۳۶۰ ۴۳۹۰۱۱۴۴۹_۲۲۳۶۰۷ ۴۴۵۶۰۳۴۲۴_۹۸۰۵۱ ۴۴۵۲۱۴۶۰۴_۱۰۹۴۶۱ ۴۳۸۳۱۶۴۲۳_۲۷۷۷۹۸ ۴۴۵۲۱۷۵۸۶_۱۰۷۰۲۹ ۴۴۵۲۰۱۳۰۵_۱۰۷۵۳۲ ۴۳۸۷۱۲۹۰۶_۲۲۲۸۴۸ ۴۴۵۵۱۷۹۰۱_۹۸۴۰۶ ۴۳۸۸۱۲۷۳۶_۱۹۰۱۱۲ ۴۴۵۴۱۳۹۵۹_۹۸۳۲۶ ۴۳۸۸۱۹۳۴۴_۲۲۲۵۳۷ ۴۴۵۳۰۲۶۷۲_۹۸۹۵۵

لینک کوتاه خبر جهت اشتراک گذاری : http://www.samaram.ir/?p=22089اخبار مرتبط


ارسال نظر

Go to TOP