تاریخ انتشار:۱۴ آبان ۱۳۹۶در ۱:۳۲ ب.ظ کد خبر:20688

چهارفصل سد کمانه درقاب تصویر

سام آرام/ چهارفصل سدکمانه درقاب تصویر سد کمانه بر روی رودخانه کمانه در ارتفاعات زاگرس قرار گرفته است رودخانه کمانه از سرشاخههای رودخانه اب ونک بوده و به دلیل تغذیه از چندین دهنه چشمه دارای آی دائمی می باشد .سد بر روی رودخانه کمانه در طول ...

سام آرام/ چهارفصل سدکمانه درقاب تصویر

سد کمانه بر روی رودخانه کمانه در ارتفاعات زاگرس قرار گرفته است رودخانه کمانه از سرشاخههای رودخانه اب ونک بوده و به دلیل تغذیه از چندین دهنه چشمه دارای آی دائمی می باشد .سد بر روی رودخانه کمانه در طول جغرافیایی ۳۱ ۳۰ عرض شمالی و۵۷    ۵۱   طول شرقی و در ارتفاع ۲۵۲۰/۵ متر از سطح ابهای آزاد واقع شده است.

عکس حسنعلی (روح الله) ذوالفقاری

۴۳۵۸۳۲۶۴۷_۱۸۳۸۱۸ ۴۳۵۸۲۵۰۵۵_۱۸۳۱۴۱ ۴۳۴۲۳۵۵۳۹_۲۷۴۰۲۶ ۴۳۴۳۲۵۲۸۱_۲۴۲۴۸۰ ۴۳۵۸۲۶۲۲۸_۱۸۳۸۷۰ ۴۳۸۳۱۴۷۹۵_۳۰۴۲۹۴۳۸۳۱۷۴۲۱_۳۱۱۹۵۴۳۸۳۱۱۳۵۰_۳۱۱۴۵ ۴۳۴۳۲۴۲۹۲_۲۴۰۹۱۷ ۴۳۴۳۲۰۸۱۶_۲۵۰۴۹۸ ۴۳۵۸۲۱۷۸۲_۱۸۳۹۶۰

۴۳۵۸۲۷۱۲۸_۱۸۳۰۱۳ ۴۳۵۸۰۲۵۷۴_۱۸۳۴۹۱ ۴۳۴۳۲۸۷۶۹_۲۴۱۷۰۳ ۴۳۵۵۰۶۱۲۸_۱۴۰۵۰۱ ۴۳۵۸۳۸۶۵۶_۱۸۳۲۱۸ ۴۳۴۳۲۳۲۲۹_۲۴۱۵۵۲ ۴۳۴۲۳۱۶۴۶_۲۷۳۵۶۶ ۴۳۵۵۰۸۱۵۷_۱۳۹۵۲۴ ۴۳۸۳۱۶۶۶۸_۲۹۸۵۷ ۴۳۵۸۳۳۸۵۹_۱۸۲۶۹۲ ۴۳۵۸۲۷۶۶۹_۱۸۴۱۲۲ ۴۳۴۳۳۱۷۰۵_۲۴۰۹۰۴ ۴۳۵۸۲۷۶۶۳_۱۸۳۹۵۳ ۴۳۴۲۳۸۲۱۱_۲۷۲۰۵۱ ۴۳۴۳۲۲۲۲۶_۲۴۰۷۷۰ ۴۳۵۸۰۴۷۴۹_۱۸۳۵۰۷ ۴۳۵۸۰۴۶۵۱_۱۸۲۳۸۶ ۴۳۵۸۲۹۴۹۳_۱۸۳۵۱۶ ۴۳۵۵۰۵۴۵۴_۱۴۰۰۶۵ ۴۳۴۳۳۱۰۲۹_۲۴۱۹۵۶ ۴۳۴۳۱۴۴۸۰_۲۴۸۳۲۷ ۴۳۴۳۱۵۰۴۱_۲۵۰۱۶۷ ۴۳۸۳۱۶۹۸۰_۳۰۰۵۷ ۴۳۴۲۳۷۸۱۴_۲۷۱۹۵۶ ۴۳۵۸۱۲۰۳۰_۱۸۳۷۶۵ ۴۳۸۳۱۱۲۱۸_۳۰۵۵۴ ۴۳۴۲۲۵۰۰۳_۲۷۲۱۰۸ ۴۳۵۸۴۰۲۹۲_۱۸۳۴۴۵ ۴۳۵۸۱۹۰۵۳_۱۸۲۷۴۹ ۴۳۴۲۳۶۸۱۳_۲۷۲۷۴۵ ۴۳۴۲۲۶۰۶۵_۲۷۳۸۸۷ ۴۳۸۳۱۷۵۸۰_۳۰۵۸۵ ۴۳۵۸۳۶۸۰۵_۱۸۵۴۴۴ ۴۳۴۳۱۳۸۸۵_۲۴۷۸۵۷ ۴۳۵۸۱۴۴۴۵_۱۸۴۲۰۷ ۴۳۴۲۳۱۳۱۲_۲۷۴۴۴۶ ۴۳۵۸۲۴۲۳۵_۱۸۲۸۱۴ ۴۳۵۸۲۸۰۵۰_۱۸۳۴۳۲ ۴۳۴۲۳۷۱۲۶_۲۷۳۰۳۳ ۴۳۵۸۱۰۰۶۲_۱۸۳۵۵۸ ۴۳۴۳۱۴۷۴۰_۲۴۸۸۳۵ ۴۳۵۸۴۰۸۳۸_۱۸۳۷۴۹ ۴۳۵۵۰۱۹۱۳_۱۳۹۷۷۷ ۴۳۴۲۳۴۴۱۰_۲۷۱۷۲۹ ۴۳۵۸۱۸۴۱۱_۱۸۳۶۶۰ ۴۳۴۳۱۲۲۸۷_۲۵۰۴۷۱ ۴۳۵۸۳۸۴۹۹_۱۸۲۴۳۰ ۴۳۴۳۱۶۴۸۸_۲۴۹۷۳۲ ۴۳۴۳۲۲۷۱۴_۲۳۸۹۶۳ ۴۳۴۳۲۲۴۹۲_۲۴۱۸۰۰ ۴۳۵۸۲۳۲۴۵_۱۸۲۴۳۲ ۴۳۵۸۳۴۹۹۱_۱۸۴۷۱۶ ۴۳۴۲۲۳۸۳۳_۲۷۴۵۰۷ ۴۳۸۳۱۵۴۷۰_۳۱۰۵۱ ۴۳۵۸۰۳۱۷۲_۱۸۴۰۴۸ ۴۳۵۸۳۲۶۸۵_۱۸۲۲۰۱ ۴۳۴۳۱۹۹۹۲_۲۴۹۱۹۸ ۴۳۵۸۰۵۶۴۸_۱۸۳۲۵۸ ۴۳۵۸۲۷۵۴۸_۱۸۲۳۸۰ ۴۳۴۳۲۷۹۱۹_۲۴۲۰۶۰ ۴۳۴۳۱۴۴۶۶_۲۴۹۰۱۲ ۴۳۵۸۲۱۱۲۵_۱۸۲۳۰۹ ۴۳۵۸۱۷۲۷۴_۱۸۲۵۹۶

۳ (۸۲)

سدکمانه – ونک – سمیرم – اصفهان

لینک کوتاه خبر جهت اشتراک گذاری : http://www.samaram.ir/?p=20688

كلمات كليدي: ,

اخبار مرتبط1 ديدگاه مطلب براي " چهارفصل سد کمانه درقاب تصویر " ارسال شده است.

  1. محمدرضا می‌گه:

    درود بر آقای ذوالفقاری که با هنر خویش زیبایی این منطقه بزرگ نشینرا به تصویر کشیده است

ارسال نظر

Go to TOP