تاریخ انتشار:۰۱ مرداد ۱۳۹۶در ۳:۲۸ ب.ظ کد خبر:18863

زیرآبی رفتن در روزهای بی آبی

زیرآبی رفتن در روزهای بی آبی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار سام ارام با انتقاد شدید از تحرکات و رایزنی های اخیرتعدادی ازمسولان شهرهای همجوار شهرستان سمیرم با وزرا ومدیران ارشد سازمان آب مبنی برانتقال آب از جنوب سمیرم خبر داد. دکتر ...

زیرآبی رفتن در روزهای بی آبی

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگار سام ارام با انتقاد شدید از تحرکات و رایزنی های اخیرتعدادی ازمسولان شهرهای همجوار شهرستان سمیرم با وزرا ومدیران ارشد سازمان آب مبنی برانتقال آب از جنوب سمیرم خبر داد.

دکتر اصغر سلیمی گفت :با توجه به خشکسالی های پی در پی درشهرستان سمیرم وخشک شدن آبهای سطحی چشمه ها وقنوات ,کشاورزی واآب شرب در این منطقه خسارات جبران ناپزیری به مردم وکشاورزان وارد کرده است وقسمت زیادی از باغهای مردم سمیرم خشک شده ویا در حال خشک شدن است .

نماینده مردم سمیرم عنوان کرد :با توجه به این خشکسالیها وخسارات ان به مردم و وجود رودخانه های پر آب در جنوب سمیرم به دنبال راهی کارشناسی وعملی  برای خروج از این بحران هستیم

وی افزود :در این موقعیت بی آبی متوجه شدیم  مسولان شهرستان های همجوار بدون هماهنگی ونظرنماینده مردم ودستگاه اجرایی شهرستان سمیرم اقدام به رای زنی در جهت انتقال آب از سمیرم به شهرضاست که ما این زیر آبی رفتنها را رصد میکنیم وبه مردم اطلاع خواهیم داد که دیگران نمیتوانند مخفیانه برای این شهرستان تصمیم بگیرند .

نماینده سمیرم تصریح کرد :در جریان انتقال آب از سمیرم باید منافع  وحق شهرستان اعم از مصرف شرب ,صنعت ,وکشاورزی دیده شود واولویت تامین  آب  با شهرستان سمیرم باشد .

سلیمی اظهار کرد :مباحث آبی باید به طور کارشناس انجام واگر این مقوله به کار سیاسی تبدیل شود نتیجه نخواهد داد.

وی در ادامه بیان کرد :برای پیگیری یک تیم کارشناسی از نخبگان وکارشناسان ابی برای این موضوع تشکیل میدهیم که منافع مردم سمیرم دستخوش اقدامات وزیرآبی رفتن بعضی افراد نشود .


ارسال نظر

Go to TOP