تاریخ انتشار:۲۴ آبان ۱۳۹۵در ۱۲:۲۶ ب.ظ کد خبر:12977

نقاشی خیابانی در سمیرم برگزار شد

گزارش تصویری پایگاه خبری سام ارام از نقاشی خیابانی وبرنامه شاهنامه خوانی که در مقابل کتابخانه استاد حبیب الله فظایلی برگزار شد در این برنامه که توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان برپا شده بود مسابقه نقاشی با موضوع کتاب برگزار شد . ...

گزارش تصویری پایگاه خبری سام ارام از نقاشی خیابانی وبرنامه شاهنامه خوانی که در مقابل کتابخانه استاد حبیب الله فظایلی برگزار شد

در این برنامه که توسط اداره کتابخانه های عمومی شهرستان برپا شده بود مسابقه نقاشی با موضوع کتاب برگزار شد .

۲۰۱۶۱۱۱۴_۰۹۵۵۵۷ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۰۹۵۷۴۰ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۰۹۵۹۴۶ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۰۰۰۰ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۱۹۱۱ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۱۹۱۸ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۱۹۲۱ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۲۲۲۷ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۲۲۳۳ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۲۲۴۳ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۲۲۵۸ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۲۳۰۳ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۲۳۱۰ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۲۳۱۴ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۳۰۵۰ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۳۱۱۰ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۳۵۰۱ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۳۵۱۱ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۳۷۲۰ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۳۷۴۳ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۳۸۲۱ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۳۸۳۵ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۰۳۸۵۶ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۱۱۶۳۵ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۱۱۹۰۳ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۱۱۹۱۳ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۱۲۵۳۰ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۱۲۵۳۴ ۲۰۱۶۱۱۱۴_۱۱۳۱۳۹


ارسال نظر

Go to TOP